2012-01-02 17:57 #0 av: Karin20

På diabetesportalen hittar jag en artikel som gör mig verkligen berörd.

Artikeln är skriven av en mamma, själv läkare, och med fyra barn, varav tre med diabetes. Hela artikeln finns här

När tidningarna skriver om fetma och diabetes och att det ökar i västvärlden. Fler dör av diabetes..

Stora rubriker som är som giftpilar in i oss diabetiker.

Är man vuxen, har man så mycket lättare att förstå, men som barn. Oj jag gråter, av mitt oförstånd och hur ont det måste göra.

Det här med skuld och skam och vad man får göra och inte kan göra.

Jag kände inte någon diabetiker som ung, men i mina barns skola gick det några som hade typ1 diabetes. Och även här på sajten finns det flera.

Jag hoppas att ni får det stöd ni så mycket väl behöver och att inte vi andra i detta oförstånd gör er illa.