Annons:
Etiketterdiabetestyp-2
Läst 2903 ggr
Zepp
2013-09-26, 22:07

Kraftig frukost rätt för typ 2-diabetiker

"Ganska mycket ägg och kött till frukost är bättre än lite vitt bröd och marmelad vid diabetes typ 2, enligt en mindre studie.

En israelisk forskargrupp står bakom resultaten som presenteras på diabeteskongressen EASD. De visar sammanfattningsvis att traditionellt brittiska eller nordiska frukostvanor är att föredra framför sydeuropeiska när det gäller effekter på långtidsblodsocker och blodtryck.

Cirka 50 personer med icke insulinkrävande diabetes typ 2 ingick i studien. Deltagarna, som samtliga hade fetma eller övervikt, sattes alla på lågkaloridiet. De randomiserades sedan till att inom ramen för kaloriintaget äta antingen en förhållandevis stadig frukost – motsvarande en tredjedel av det totala kaloriintaget – med förhållandevis mycket fett och protein, eller en liten frukost – 12 procent av kaloriintaget – med högre andel kolhydrater.

Efter 13 veckor, då 47 personer fortfarande kvarstod i studien, mättes bland annat olika hormoner, lipider och markörer för inflammation.

Resultaten visar att personerna som åt en stadig frukost hade minskat sina värden på HbA1c med drygt 4,62 procent jämfört med 1,46 procent i den andra gruppen.

Det systoliska blodtrycket hade minskat med i genomsnitt 9,6 mm Hg jämfört med 2,4 i den andra gruppen.

Nästan en tredjedel, 31 procent, av deltagarna i storfrukostgruppen hade kunnat dra ned på sin diabetesmedicinering, medan medicineringen tvärtom hade ökats hos 17 procent av deltagarna i den andra gruppen.

En stadigare frukost gav också en bättre mättnadskänsla och en lägre grad av mental fokusering på att stoppa i sig mer mat, enligt forskarna bakom studien."

http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/easd2013/kraftig-frukost-ratt-for-typ-2-diabetiker/

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Annons:
Upp till toppen
Annons: