Etiketterdiabetestyp-2
Läst 2356 ggr
RobinEH
2015-05-21, 08:56

3 Läkemedelsstudier i Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker för närvarande deltagare med diabetes typ 2 till tre vetenskapliga studier för olika läkemedel.

OBSERVERA!
Studiedeltagande är frivilligt. Du har rätt att avbryta ditt deltagande när du vill, om det så har gått en vecka eller bara är några dagar kvar av studien. Du behöver inte uppge varför du väljer att avbryta.
----------------------------------------------------------------------------

Studie 1

Inklusionskriterier:
Diabetes typ 2 (ej insulinbehandlad) och övervikt.

Om:
Två olika läkemedel prövas. Vid deltagande så delas du slumpmässigt in i en av fyra grupper (Läkemedel 1, Läkemedel 2, Läkemedel 1+2 eller Placebo). Syftet med läkemedel 1 och 2 är att minska mängden fett i levern.

Åtgång:
Studiedeltagande pågår under 12 veckor. Under denna tid planeras 6st möten.

Ingrepp:
Studien inleds med en screening som avgör huruvida du är lämplig deltagare. Här mäts puls, blodtryck, vikt, bukomfång, fettmängd, EKG, blod- och urinprov samt Magnetresonans (MR) för att mäta mängd fett i lever. Vidare görs glukosbelastning och blodprovs tas. Därtill återkommer undersökningar som vid screening.

Kostnad/ersättning:
Mot kvitto ersätts utgifter såsom för resor, måltider och förlorad inkomst. Ersättning för deltagande ges ej. Besök, läkemedel och undersökningar är gratis. Patientskade- samt läkemedelsförsäkringarna gäller.

Intresserad? Läs vidare här: https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/Centrum-for-klinisk-provning/Lakemedelsstudie-typ-2-diabetes4/
----------------------------------------------------------------------------

Studie 2

Inklusionskriterier:
Diabetes typ 2, kardiovaskulär sjukdom samt är minst 40 år.

Om:
Ett läkemedel prövas. Vid deltagande slumpas du in i en av tre grupper (Läkemedel dos 1, Läkemedel dos 2 eller Placebo). Läkemedlet som prövas ämnas att stimulera njurarna till att utsöndra socker i urinen.

Ingrepp:
Inleds med screening som avgör lämplighet för studien. Läkarundersökning, EKG, puls, blodtryck samt HbA1C sker här. Rutinmässiga blod och urinprover tas under studieperioden.
Glukosmätare för kontinuerlig blodsockermätning i erhålles. Kost- och motionsråd erhålles.

Åtgång:
Studiedeltagande pågår under ca 6 år, eller längre. Minst 21 besök planeras under denna tid. Under första året sker utöver screening och startbesök sker 6 besök första året vid behandlingsvecka 6, 12, 18, 26, 39 och 52. 

Kostnad/ersättning:
Ersättning för reseutgifter ges, max 200:- per besök. Besök, läkemedel och undersökningar är gratis. Ersättning för deltagande ges ej. Patientskade- samt läkemedelsförsäkringarna gäller.

Intresserad? Läs vidare här: https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/Centrum-for-klinisk-provning/Lakemedelsstudie-typ-2-diabetes2/
----------------------------------------------------------------------------

Studie 3

Inklusionskriterier:
Diabetes typ 2, minst 50 år ung samt kärlförträngning som setts på kranskärlsröntgen eller behandlats med ballongsprängning/stent eller bypass operation.

Om:
Ett läkemedel prövas. Vid deltagande slumpas du in i en av två grupper (Läkemedel eller Placebo). Läkemedlet är en blodproppshämmare

Ingrepp:
Screening inleds med blodtryck, puls, längd, vikt samt ev. graviditetstest för att avgöra lämplighet för studien. Därefter tas EKG och blodprov samt åter blodtryck, puls samt ev. graviditetstest härefter tilldelas läkemedlet om du anses lämplig. Mat- och livsstilsråd ges.

Åtgång:
Studiedeltagande pågår i ca 3 år, eller längre. Besök 1-3 ges inom tre månader därefter ett besök per halvår. Telefonkontakt tas mellan besöken.

Kostnad/ersättning:
Ersättning för merkostnader ges mot kvitto. Ersättning för deltagande ges ej. Besök, läkemedel och undersökningar är gratis. Patientskade- samt läkemedelsförsäkringarna gäller.

Intresserad? Läs vidare här: https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/Centrum-for-klinisk-provning/Lakemedelsstudie-typ-2-diabetes1/

____________________________________________________________________________

Jag arbetar inte för någon av berörda parter. Likaså är jag ej delaktig i studierna. Jag delar dessa för att uppmärksamma samt ge er som önskar möjlighet att deltaga samt bidra till forskningen.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Maria
2015-05-21, 09:00
#1

Du får gärna lägga in detta på Hälsa om du vill.

Jag är med i flera studier och min man också. Visserligen inte rörande diabetes men det känns som man bidrar till forskning och framtid.

/Maria

RobinEH
2015-05-21, 09:06
#2

#1

Tack så mycket! Jag sprider det till Hälsa iFokus.

Ja, att bidra till forskning och utvecklande av kunskap är något jag gärna gör med. Tyvärr är det i mina ögon relativt svårt att finna pågående/kommande studier som man kan delta i. Det sätt som jag tycker fungerar bäst i nuläget är förfrågan av personer på sjukhus.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Maria
2015-05-21, 09:08
#3

Jag hittade denna länken från Karolinska.

http://www.ktastudies.com/

/Maria

Maria
2015-05-21, 09:16
#4

Jag har anmält intresse till ett par studier genom att de annonserat i dagspressen.

/Maria

RobinEH
2015-05-21, 09:17
#5

#3

Jättebra initiativ av Karolinska.

Annars finns de flesta studier på clinicaltrials.gov, men det är lite mer komplicerat att söka därigenom.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Maria
2015-05-21, 09:21
#6

Jag har även varit med på studier som Chalmers anordnat.  

Sist var det någon form av bedömning av material som man fick hålla i handen men inte kunde se. Det var för framtida framtagning av material till olika funktioner som mobiltelefoner och liknande.

Jag har varit med på studier där Västtrafik skulle utveckla sitt "undermåliga" biljettsystem. Det var riktigt kul😉

/Maria

RobinEH
2015-05-21, 09:29
#7

#6

Intressant. Jag har försökt delta i ett par studier men det har inte gått ihop med de tider de haft till bifogande. Tog och registrerade mig hos Karolinska, hoppas det blir någon träff i framtiden.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Maria
2015-05-21, 09:31
#8

Jag håller tummarna😉

/Maria

Upp till toppen