Etikettforskning
Läst 2461 ggr
Karin20
2009-09-03, 01:21

Gör nåt!

Varje år insjuknar i Sverige närmare 800 barn i diabetes. Antalet har mer än fördubblats de senaste tjugo åren. Ökningstakten är snabbast bland de yngsta barnen.

Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond satsar på ökad forskning kring diabetes hos barn och ungdomar. Din gåva hjälper forskningen att göra framsteg!

Sätt in ditt bidrag till Diabetesfonden på Plusgiro 90 09 01-0 och ange "barn och ungdom".

//Karin

Upp till toppen