2013-02-24 11:47 #0 av: Zepp

Du är en mycket uppskattad diabetesläkare, mest känd för den s.k Karlshamnsstudien som du inledde 2003,  där två olika grupper av diabetespatienter fick äta lågkolhydratkost respektive enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Det visade sig att gruppen som fick lågkolhydratkost förbättrade sina värden väsentligt i jämförelse med kontrollgruppen. Hur uppstod tanken kring denna studie, och fick du de resultat som du hade förväntat dig av denna?

http://www.lchf.se/Bloggar/Blogg/tabid/83/EntryId/10043/Intervju-med-Jorgen-Vesti-Nielsen.aspx