2014-01-19 13:37 #0 av: Karin20

På Facebook finns en grupp som heter olydiga diabetiker. Den gruppen diskuterar mycket kostfrågor.
Gå gärna med där.