Etiketta-diabetes-typ-2
Läst 5567 ggr
Karin20
2009-08-30, 17:51

LADA

Det finns många olika former av diabetes och LADA är en. Och alla diabetessjukdomar bör behandlas olika.

LADA, Latent autoimmune diabetes in adults, är en form av typ 1-diabetes som debuterar hos vuxna. Förloppet är långsammare än vid vanlig typ 1-diabetes och insulinbehandling inte nödvändigt från start.

Cirka 10 procent av dem som diagnostiseras med typ 2-diabetes beräknas ha Lada!

För att slippa att bli feldiagnostiserad rekommenderas ett enkelt blodprov. Då kan korrekt behandling sättas in på ett tidigare stadium. Om man till exempel sätter en Ladapatient på insulinfrisättande läkemedel kan insulinet som finns kvar i bukspottskörteln ta slut fortare.

Dessutom är det en trygghet för patienten att veta vilken typ av diabetes det är, typ 2-diabetes är ju till exempel mycket mer ärftligt och innebär större risk för hjärtkärlproblem.

En patient som är mellan 20 och 50 år och inte extremt fet kan man testa. Man bör också testa patienter där man inte får den förväntade effekten av behandlingen eller vid oklarheter av något slag.

//Karin

Upp till toppen