Annons:
Etikettmedicinering
Läst 2821 ggr
MatsL
2009-11-16, 20:29

Hur man hanterar sjukhusvistelse

Jag har just läst "Dr Bernstein's Diabetes Solution". Separat inlägg om denna fantastiska bok kommer.

Jag tog mig friheten att översätta ett brev som Bernstein rekommenderar man skriver till sjukhusledningen (med kopia till någon anhörig) ifall man behöver skrivas in för någon behandling:

Jag kommer att läggas in på ert sjukhus den ________. Jag har diabetes typ___ och jag är orolig över min blodsockerkontroll under sjukhusvistelsen.
Det är allmänt känt att förhöjda blodsockernivåer försämrar läkandet, förlänger sjuktiden och ökar risken för ytterligare sjukdom och död. Eftersom jag kunnat hålla mitt blodsoker på närmast normala nivåer över hela dygnet, förväntar jag mig självklart liknande vård under tiden jag befinner mig under professionell vård på ert sjukhus.
Jag tar följande mediciner: ___________________________
Jag vill ha "normal" kost så jag själv kan välja vad jag kan äta, inte "diabeteskost".
Intravenösa vätskor får inte innehålla kolhydratkällor, såsom glukos, fruktos eller laktos (annat än vid
behandling av blodsockernivåer under min målnivå), då dessa höjer mitt blodsocker till oacceptabla nivåer.
Vanlig saltlösning räcker för normal hydrering. Mitt blodsockermål är _______ mmol/l.
Om jag är vid medvetande och utan kognitiva problem skall jag själv ha ansvar för behandlingen av min diabetes, utan inblandning av utomstående. Jag skall sjävklart ha full tillgång till min egen mätutrustning och min injektionsutrustning under sjukhusvistelsen.
I det fall jag inte själv är förmögen att hantera mitt blodsocker förväntar jag mig att vårdpersonalen gör sitt bästa för att hålla mitt blodsocker inom intervallet ____ till _____ mmol/l

Annons:
kitabu
2009-11-17, 17:32
#1

Jag tror inte att det blir några större problem om man blir intagen på sjukhus i Sverige. Här föreligger inte de stora risker för läkarna att bli stämda som i USA. I Sverige har patienten rätt att själv bestämma sin vård och medicinering så länge man kan - dvs man kan prostestera tills man blir medvetslös.

Man har fri och full tillgång till sina journaler utom i vissa fall. Man kan få omedelbar hjälp av Patientnämnden.

Trots allt detta som är positivt, är det självklart mycket bra att ha ett brev som föreslås här, med sig.

Helst skall man kanske t o m förbereda vården innan man blir intagen.

Jag har själv meddelat sjukvården hur det skall vara om jag blir inlagd. Det står i min journal eftersom jag fann Dr Bernsteins förslag för flera år sedan. Har aldrig behövt utnyttja det dock.

Helena Hesselmark

diabetiker typ 0

papa-bear
2009-11-18, 12:06
#2

lägg upp brevet som en nedladdningsbar fil så att de som vill kan ladda ner den och ha i beredskap, utifall en sjukhusvistelse blir aktuell.

ErikEdlund
2009-11-18, 12:38
#3

Jag blev av icke diabetesrelaterade skäl akut inlagd på Östersunds lasarett för knappt 4 år sedan. När jag vaknade upp hade man satt ett glukosdropp.

Jag protesterade och fick, när jag tydligt deklarerat och motiverat min ståndpunkt, en saltlösning istället. Sköterskorna var påtagligt intresserade och en av dem återvände gång på gång för att informera sig. En av de andra patienterna på salen ville också veta mera.

Vad gäller mat så fick jag, vid den enda måltiden jag åt där, fisk med en rejäl smörklick, minst 75 gram.

Förstklassigt!

Erik Edlund / MatFrisk Blogg

MatsL
2009-11-18, 20:10
#4

#2,

det är bara att klippa och klistra från mitt inlägg. Skrattande

Upp till toppen
Annons: