Annons:
Etiketta-forskning
Läst 6951 ggr
Karin20
2009-12-31, 16:44

SSDF föreläsning om diabetes

På SSDFs forskningsdag föreläste professor Kerstin Brismar om diabetes och om Q10. Här är mitt referat.

Det finns många biverkningar på grund av diabetes och mycket forskning pågår för att förbättra och se till att dessa biverkningar minskar, vilket är alldels nödvändigt.

- Ögon. Genom ögonbottenundersökningar och medicinering blir idag inte längre diabetiker blinda i samma omfattning som tidigare

- Njursjukdomar - är mycket vanligare hos typ tvåor, minskar också.

- Kärlskador - den vanligaste anledningen till amputation är kärlskador hos diabetiker

- Stroke - den allra vanligaste anledningen till stroke är diabetes. 80% av alla som får stroke har diabetes, många oupptäckta

- Nervskador - som leder till diverse andra sjukdomar

- T ex fotproblem

- Tandlossning och ledbesvär

- Depression, vilket inte talas om så mycket, men är mycket vanligt hos diabetiker

Man har gjort en undersökning där ett antal personer, snittålder 62 år och med diagnostiserad diabetes i 7 år. Där visade det sig att ca 70% hade nervskador. Då är att betänka att en person med diagnostiserad diabetes i 7 år sannolikt har haft sjukdomen dubbelt så länge och att alla skador börja komma ganska fort. Så skadorna finns redan där när diagnosen kommer.

Högt blodsocker är inte bra att ha!

- högt bs orsakar hypoxi = syrebrist i cellerna

- högt bs hämmar anpassning till hypoxi (?)

- högt bs leder till bildning av fria syreradikaler, giftiga

- högt bs skapar otillräckligt antioxidantförsvar

Mycket fet kost ökar de fria radikalerna (?)

Q10

Man har testat Q10 på diabetesmöss och då minskar nervskadorna. Statiner som ges till personer med högt kolesterol sänker inte bara kolesterolet utan även halten Q10 i kroppen.

Tillförsel av Q10 minskar HbA1c och LDL, ger ökad insulinkänslighet.

Kosten

Hon visade ett antal diagram med personer som fått äta på olika sätt enligt alla konstens principer. BS-värdet mättes före och efter måltiderna och flera gånger efteråt för att se hur lång tid det tog att bli "normal" igen. Vad som jag tyckte var mest kännetecknande var att SLVs kost låg sämst till i alla diagram. Högst blodvärde efter måltid och också allra lägst så att det blev ganska svajigt om man skulle se över tiden. Kännetecknande var också att det var mycket individuellt.

Nytt forskningsprogram

Man ska låta fler personer äta olika koster enligt detta och mäta, så att man får ett större underlag som också kan användas som vetenskapligt bevis och förbättrade kostråd. Jag har mailat Kerstin Brismar för att anmäla mig, men har ännu inte fått svar. Men det är ju jultider, så…

Forskningen ska också försöka visa sambandet mellan kost och motion och om det är matens mängd eller sammansättningen/kompositionen som påverkar och i så fall hur. idag får man väldigt olika svar på mätningarna.

Frågor från åhörare:

Ska vi gå och köpa Q10 nu? Vi har inte visat tillräckligt för att ge rekommendationer, men gör som ni vill (ungefär). Jag ska iallafall köpa i flytande form?

C-peptid? Är en del av insulinmolekylen. Har man ingen insulin, har man alltså brist på c-peptid. Typ 2 har mycket c-peptid?

Vad tycker du om LCHF? För mycket fett höjer blodfetterna och det har förekommit dödsfall! (Det var inte jag som ställde frågan.) Kerstin Brismar har därefter sagt att hon blev missförstådd och inte menat så. Hos SSDF har hon skrivit hur och vad hon sade. Här

//Karin

Annons:
EvaK38
2009-12-31, 22:13
#1

Kerstin Brismar har/har haft ett forskningsprojekt där typ 1- och typ 2-diabetiker fått Q10.

Nämnde hon inget om det?

Möss är möss och människor är människor.

Karin20
2010-01-01, 14:38
#2

Jo, hon pratade om människorna också, men det var inte klart

//Karin

Upp till toppen
Annons: