Annons:
Etiketta-forskning
Läst 6854 ggr
Karin20
2010-05-24, 22:07

Det här med statiner

Idag skriver Netdoktorn om statiner och risker med att använda sådana.

Statiners oönskade effekter kartlagda

Personer som använde blodfettsänkande statiner drabbades oftare än andra av leverproblem, grå starr och akut njursvikt, men inte av cancer. Det visar en ny stor brittisk undersökning. Statiner används för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med hög risk för sådan sjukdom. Det är forskare vid University of Nottingham, Storbritannien, som har gått till botten med vilka risker och nyttoeffekter som är kopplade till användning av läkemedlen.

Bakgrunden till studien är att statiner har blivit en av de mest förskrivna typerna av läkemedel samt att ett flertal studier har pekat på både möjliga biverkningar och skyddseffekter av statiner. Nu har forskarna analyserat data från en stor primärvårdsdatabas med mer än 2 miljoner patienter från England och Wales, varav runt 225 000 nyligen hade inlett behandling med statiner. Patienterna följdes under perioden januari 2002 till juni 2008.

Studieresultaten pekar på att statinanvändning ökade risken för grå starr, muskelsjukdom, akut njursvikt och förhöjda levervärden. De tre sistnämnda tillstånden är sedan tidigare kända biverkningar av statiner. Men samtidigt fann forskarna att statiner tycktes skydda mot matstrupscancer och, som väntat, mot hjärt-kärlsjukdom.

I nya studier har andra forskare även funnit en koppling mellan statinanvändning och nyinsjuknande i diabetes, men detta samband undersöktes inte i den aktuella studien. Undersökningen publiceras i tidskriften British Medical Journal. Två hjärtexperter skriver i en ledarkommentar att den brittiska undersökningen är den hittills bästa uppskattningen av biverkningsmönstret för statiner i den kliniska verkligheten. Enligt ledarförfattarna visar studien att statiner sammantaget har en positiv risk-nyttabalans om de används enligt riktlinjer. Och många av de observerade biverkningarna kan också gå tillbaka om man slutar med behandlingen.""

Jaha, så var det med statiner! Ibland känns det som om man är en levande försökskanin

//Karin

Annons:
[peter54]
2010-05-25, 00:44
#1

Jag äter statiner. Alla patienter med kronisk njursvikt får det enligt rutin. Jag har ingen njurfunktion, så jag kan inte få såna problem.

Gråstarr har jag haft och linsen är bortopererad och ersatt med plastlins, så där kan jag heller inte få problem.

Återstår levern då, men leverprover tas ju månadsvis på dialysen, så ifall problem uppstår borde en signal uppstå där.

Jag vet att det pågår en hätsk diskussion om statiner och att de flesta är överens om att en överkonsumtion finns, men för egen del är jag inte oroad.

Zepp
2010-05-28, 21:17
#2

Personer med typ 2 diabetes skall oxå noga överväga eventuell statinbehandling!

"Kolesterolsänkande läkemedel riskerar att förvärra grundorsaken till typ 2-diabetes. Nya rön visar att bara en liten minskning av kolesterolet halverar förmågan hos de insulinbildande cellerna att fungera normalt."

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article405002/Liten-sankning-av-kolesterol-riskabel-for-diabetiker.html

"Den insulinbildande betacellen är starkt beroende av kolesterol för att fungera normalt. Endast en blygsam sänkning av mängden kolesterol i cellens vägg halverar kapaciteten för insulinfrisättning, visar forskare vid Lunds universitets Diabetescenter (LUDC).

Detta är ett betydelsefullt fynd eftersom i stort sett alla diabetiker, oavsett kolesterolnivå, behandlas med läkemedel som sänker kolesterolhalten."

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/kolesterol-avgoerande-foer-insulinutsoendring-264737

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Upp till toppen
Annons: