Annons:
Etiketterdiabetestyp-1
Läst 2961 ggr
Azin Mårtensson
2012-04-30, 09:32

Tonårstiden med typ 1

Hej!

Jag heter Azin Mårtensson, och läser till sjuksköterska på Malmö Högskola, och skriver just nu ett examensarbete om  tonåringars upplevelse av att leva med typ 1-diabetes och eventuella behov av vägledning och undervisning som finns hos denna grupp. Jag vill ta del av din upplevelse av att ha varit tonåring med typ 1-diabetes. Genom ditt deltagande hoppas jag kunna bidra med ökade kunskaper om vilka behov och eventuella brister som finns inom vården.

Att vara med i studien innebär för din del att du kommer få skriva om din tonårstid. Det finns inga krav på hur lång din text ska vara och vår kontakt sker via mejl.

I studien ska konfidentialitet säkerställas, vilket innebär att du kommer bli avidentifierad så att det du skriver och berättar inte kommer kunna bli kopplad till dig som person. Materialet kommer förvaras oåtkomligt för obehöriga. Deltagandet är helt frivilligt. Du kan välja att avbryta deltagandet när helst om du så önskar, utan att ange någon orsak och utan att det har konsekvenser för din kontakt med sjukvården.

Studiens resultat kommer att presenteras i form av en examensuppsats vid Malmö Högskola. Jag brinner verkligen för ämnet och hoppas det finns personer som vill dela med sig av sina upplevelser.

Med vänlig hälsning

Azin Mårtensson

Malmö högskola, Hälsa och samhälle

M09P1063@student.mah.se

Annons:
Upp till toppen
Annons: