Annons:
Etikettövrigt
Läst 1517 ggr
Inkanyezi
2016-08-13, 15:08

Sajt utan värd?

Verksamheten här är ganska låg, och sajtvärden lyser med sin frånvaro, eller snarare har avregistrerat sitt medlemskap. Jag tycker att det vore bra om medarbetarna går ihop om att utse en ny värd för sajten.

Det kan också vara bra om någon är tillräckligt intresserad för att hålla liv i den, då den jämfört med många andra har ganska låg aktivitet.
Exempelvis Kolhydrater iFokus har ofta betydligt fler inlägg som berör diabetes, särskilt typ 2, som ju helt kan behandlas med kost.

För mig som är nydebuterad tvåa finns egentligen väldigt lite att hämta här, jämfört med KiF, och det tycker jag är synd, eftersom nätverket iFokus ju är ett intressenätverk, och jag tänker mig att den som har diabetes borde kunna hitta god information om det mesta som gäller den specifika sjukdomen.

Till en del ser jag det också som förvirrande att ha en sajt specifikt för diabetes, med undergrupper för typ 1 respektive typ 2, som jag tänker mig borde grenas redan vid roten, eftersom de är två i stort sett diametralt olika sjukdomar, som bara råkar ha en gemensam nämnare, men vars grunder är helt väsensskilda. Det enda som på något sätt förenar oss är ju att några av symptomen sammanfaller. Den mest lämpliga behandlingen skiljer så mycket att man bör hålla isär dem för att undvika förväxlingar. 

Men som vården har snöat in på att kalla sjukdomen rikligt honungspiss på latin, oavsett om problemet är att man inte producerar insulin eller att cellerna är okänsliga för insulinet och man producerar alldeles för mycket, söker ju den som är tvåa information på samma ställen som de som är ettor. Det ser jag som mycket olyckligt, eftersom till och med vårdgivarna trampar i samma klaver. Det förekommer att debuterande tvåor får insulin så snart de har fått diagnos, när vårt problem är att vi under lång tid har haft alldeles för mycket insulin.

Så sajten behöver lite omvårdnad, och kanske någon borde ta hand om att röja upp och stratifiera i ämneslistan för att se till att de skilda varianterna lättare särskiljs. En ny Sajtvärd är av nöden, och någon som verkligen är intresserad av att det kommer nya medlemmar till sajten och håller den vid liv. Om tillräckligt många ansluter sig som medlemmar, kanske det går att få någon Medarbetare till. Som jag ser det behövs åtminstone en medis med djup kunskap om typ 1 och en som är mer hemma i typ 2. Som det är nu förefaller det som om KiF är bästa platsen att söka kunskap för tvåorna.

Annons:
NyLCHF63
2016-08-29, 00:11
#1

Kan jag fråga varför 2orna får insulin om de har för mycket!!`????

Since you will definitely have to depart without the wealth you have accumulated, do not accumulate negativity for the sake of wealth. 
~ Shantideva

Inkanyezi
2016-08-29, 11:41
#2

#1 Det grundar sig på okunskap och felaktiga kostråd, och kanske att läkare missuppfattar de senaste råden om behandling.

Man har under lång tid ansett att diabetiker ska kunna äta alla sorters mat, och det kan man ju som typ 1 göra, förutsatt att man också kan dosera insulin på bra sätt. många blir verkligt skickliga på att bedöma sitt insulinbehov och lyckas hålla sin blodsockerkurva rätt slät, men det stora flertalet misslyckas mer eller mindre, vilket inte visar sig förrän det är för sent. Det kan ta många år innan det svajiga sockret orsakar så svåra skador att man blir hämmad; dvs skador på fötterna eller blindhet.

En naturlig utsöndring av insulin från bukspottkörteln hos en frisk person, i samband med maten man äter, har mycket bättre kontroll än man kan åstadkomma genom att gissa sig till hur mycket som är lagom, och det är inte heller någon risk för låga socker, insulinkänning, så länge man inte sprutar in insulin.

Med diabetes typ 2 har man i stort sett alltid mycket hög sekretion av insulin från sin bukspottkörtel vid debuten, och det kan pågå ännu många år. Men eftersom tvåans celler inte vill ta emot mer socker, sägs man vara insulinresistent. Det kan gå i början av sjukdomen att pressa in mer socker i vävnaderna genom att tillsätta insulin, men det får samma nackdelar som hos den som har diabetes 1, svajigt socker och osäkerhet om dosen, tillsammans med risken för insulinkänning, dvs hypoglukemi, blodsockerfall under 3 mmol/l, som kan vara livshotande.

Dessutom, eftersom D2 grundar sig på bristande känslighet och mottaglighet för socker i vävnaderna, kommer mer och mer insulin att behövas för att hålla sockret nere, om man inte radikalt ändrar kosten. Till slut går det inte ens att få in mer socker i vävnaderna hur mycket insulin man än sprutar in. Också diabetiker typ 1 kan nå ett sådant tillstånd, om de utöver sin autoimmuna sjukdom också utvecklar resistens mot insulin i vävnaderna.

Att spruta in insulin innebär alltid risk för blodsockerfall, och bara med mycket tät kontroll av blodsockret är det möjligt att få en slät kurva. På senare år har det kommit elektroniska hjälpmedel för kontinuerlig kontroll av sockret tillsammans med en pump som doserar insulin efter behov, men alla diabetiker får inte det hjälpmedlet.

Oavsett om man är etta eller tvåa, finns mycket att vinna på att hålla en kost som är fattig på kolhydrater, eftersom det underlättar att hålla sockret lagom lågt och mycket jämnt. Som etta behöver man alltid tillskott av insulin, men dosen kan hållas mycket låg om man äter lågkolhydratkost. Den som har diabetes typ 2 kan med kostbehandling, LCHF - lite kolhydrater och mer fett - för det mesta bli helt fri från medicinering mot diabetes, och i många fall kan också annan medicinering minska, ex. för blodtrycket.

Men kostråden som ges inom vården och från SLV har kommit till under en tid av fettskräck, då man trodde att fettet var farligt och orsakar hjärtsjukdom, och därför vill många inte ens tänka tanken att man skulle kunna må bra av fett.

De nyare rekommendationerna för behandling av diabetes typ 2 anger att man ska behandla sjukdomen aggressivt, vilket lätt kan feltolkas som att det skulle kunna vara lämpligt att sätta in insulin tidigt. Men tanken med aggressiv behandling är att man så snart som möjligt ska bringa ner sockret till normala nivåer, vilket går att göra såväl med kost- som medicinbehandling. Aggressiv innebär att man inte ska avvakta med behandling och godta högt blodsocker, utan använda tillgängliga medel för att få ner det.

Och det är nog därför det finns läkare som sätter in insulin.

NyLCHF63
2016-08-30, 01:41
#3

Tack!

Since you will definitely have to depart without the wealth you have accumulated, do not accumulate negativity for the sake of wealth. 
~ Shantideva

Upp till toppen
Annons: