Annons:
Etiketterdiabetesa-diabetes-hos-djur
Läst 9294 ggr
AnneN
2009-09-01, 22:16

Diabetes hos hundar

Kan hundar få diabetes? Ja det kan de. I denna artikel får du reda på vilka symtomen är, hur man behandlar diabeteshundar och mycket mer.

Vad är diabetes?

När hunden ätit så stiger nivåerna av olika näringsämnen i kroppen. En sockerart som heter glukos måste ta sig in i kroppens celler för att ge energi och hunden ska må bra. För att blodsockret ska kunna tas upp i cellerna krävs det att en signalsubstans som kallas insulin binder till en mottagare på cellen. Om det inte finns insulin i kroppen eller det insulin som finns inte binder till cellernas mottagare som det ska tas glukosen inte upp och då höjs sockerhalten i blodet. När nivån av glukos i blodet är förhöjd även när hunden inte nyss ätit så kallar vi det för diabetes mellitus (sockersjuka).

Vilka är symtomen på diabetes hos hundar?

Vanliga symtom är:
 • Ökad törst

 • Ökad urinmängd

 • Viktförlust

 • Ökad aptit

 • Trötthet

Andra sjukdomar med liknande symtom:
 • Livmoderinflammation

 • Tumörsjukdomar

 • Njursjukdomar

 • Sköldkörtelrubbning.

För att vara säker på att få rätt diagnos så ska hunden undersökas av legitimerad veterinär!

VeterinärundersökningHur ställs diagnosen?

För att ställa diagnosen diabetes mellitus tar man både blodprov och urinprov.

På en vanlig urinsticka undersöks förekomst av glukos och ketoner. Det sätts även en urinodling eftersom det är vanligt med urinvägsinfektioner hos hundar med diabetes.

Blodprovet analyseras för bland annat glukos och fruktosamin. Normalvärden för hundar liknar de på människor.

Sedan görs en sammanvägd bedömning av fruktosamin, uringlukos, blodglukos och symtombilden.

Är diabetes hos hundar ärftligt?

Tyvärr så har forskningen inom diabetes inte kommit lika långt på hundsidan som på människosidan.  Man vet att inom vissa raser så är det vanligare med diabetes, t.ex. samojed, cairnterrier och jämthund. Hos dessa raser är forskarna ganska säkra på att det är ärftligt, hos andra raser finns också en stor risk att diabetes kan vara ärftligt men man kan inte säga något säkert.

Eftersom att ärftlighet av diabetes inte kan uteslutas så bör man inte avla på hundar som har diabetes!

Hur behandlas diabetes?

Då diagnosen är ställd diskuterar hundägaren och veterinären om en behandling ska inledas. Det är inte alla hundägare som har möjlighet att tillgodose den regelbundenhet och täta veterinärbesök som behandlingen innebär. Om hundägaren inte vill behandla sin hund med utvecklad diabetes rekommenderas avlivning då obehandlad diabetes innebär lidande för hunden.

För en lyckad behandling är det viktigt att hundägaren får en grundläggande förståelse för sjukdomen. Dessutom måste ägaren lära sig att ge hunden insulinsprutor och ta blodsockerprover.

Veterinären går igenom kostråd och beslutar om dos av insulin. Ägaren brukar normalt sett inte få justera insulindosen på egen hand. Behandlingen uppföljs genom återbesök hos veterinären där ägaren får berätta om symtom på för höga eller låga glukosvärden samt klinisk undersökning.

Övervakning av blodsockervärden görs både hos veterinären och i hemmet, ägarna får då lära sig att ta blodprov med en liten mätare av samma typ som används för människor. Provet tas i läppen på hundar (på människor tas de i fingertoppen).

Tikar som fått diabetes ska alltid kastreras! Detta för att hormonet progesteron från äggstockarna bromsar insulinets verkan genom att göra så att hundens juvervävnad producerar tillväxthormon. Hanar behöver däremot inte kastreras.

Insulinbehandlingspruta kopiera.jpg

Att insulinet hanteras på rätt sätt är viktigt. Läs noga igenom bipacksedeln till det insulin som du fått utskrivet av veterinären.

Förvaring

 • Insulin är känsligt för hårdhänt hantering, skaka aldrig flaskan utan rulla eller vänd den försiktigt före varje användning.

 • Förvara den inte i kylskåpsdörren som kan slå igen hårt varje gång du stänger kylskåpet.

 • Förvara alltid insulinflaskor i kylskåp, Caninsulin klarar dock 6 veckor i rumstemperatur som inte överstiger 25 grader.

 • Undvik att placera förpackningen i solljus då insulin är både ljus- och värmekänsligt.

 • Insulinet får inte utsättas för frost, förvara det alltså inte nära eller i ett frysfack.

 • Förvara ampullerna stående.

Injektionsteknik

För högerhänta:

 1. Insulinet ska injiceras under huden, enklast brukar vara under nackskinnet.

 2. Handskas försiktigt med sprutorna så att du inte råkar sticka dig själv. Du får inte röra kanylspetsen (metalldelen) med fingrarna, råkar du av misstag göra det så ska du ta en ny spruta.

 3. Ställ dig på hundens högra sida.

 4. Dra upp den av veterinär anvisade mängden insulin och knacka bort eventuella luftbubblor.

 5. Har du en långhårig hund så kan det i början vara enklare om du klipper bort lite av pälsen där du ska sticka, så att du ser huden ordentligt.

 6. Lyft upp huden med din vänstra hand så att det ser ut som ett "litet tält", gör en fördjupning med vänster pekfinger.

 7. Stick in hela kanylen i fördjupningen och injicera insulinet.

 8. Dra ut sprutan och massera injektionsstället.

 9. Om du är osäker på att hela dosen insulin kom i hunden, ge absolut inte mer insulin. Det är mycket farligare att ge för mycket än att ge för lite insulin.

 10. Beröm hunden efter injektionen så att den får ett positivt minne av proceduren.

 11. Beröm dig själv!

För vänsterhänta:

Är du vänsterhänt så följer du instruktionerna enligt ovan med skillnaden att du ställer dig på hundens vänstra sida och håller sprutan i vänster hand.

Motion för hundar med diabetesCharlie_107.JPG

Då hunden motionerar så tas blodsocker upp i muskelcellerna även utan insulin. Detta innebär att blodsockerhalten sjunker hos en diabetiker som tränar. När blodsockerhalten sjunker så behöver hunden mindre insulin.

Det är mycket bra med måttlig motion för en diabetiker då de får en jämnare blodsockernivå. Det är däremot inte bra med för kraftig motion eftersom risken då blir att blodsockernivån blir för låg och hunden får insulinkänning.

Dessa råd brukar ges till diabeteshundar och dess ägare:

 • Motionera hunden regelbundet, det ger ofta en stabilare blodsockernivå. Promenader och lugnare cykelturer är bra alternativ.

 • Ta gärna den längre promenaden vid samma tid varje dag.

 • Hunden bör inte motioneras före en måltid eller på andra tider då du kan befara att blodsockret ligger lågt.

 • Se till att du alltid har med dig fruktsocker (dextrosol) i fickan om hunden får insulinkänning, ge hunden 1 tablett per 5kg kroppsvikt.

 • Tyvärr så kan en jakt- eller vallhund oftast inte fortsätta med det tuffa arbete som jakt och vallning innebär. Många ägare till sådana hundar upplever att hunden blir olycklig om den inte får arbeta som den är van vid och väljer därför att avliva hunden istället för att behandla den.

Vad ska en diabeteshund äta?

Att ge hunden rätt mat vid rätt tidpunkt är minst lika viktigt som medicinering för att uppnå ett bra resultat.

Regelbundenhet

Det är viktigt att hunden får exakt samma mängd mat vid samma tider varje dag. Hundens insulindos är ställd efter den mängd mat den fick under insulininställningen. Det vanligaste är att hunden får mat 2-4 gånger per dag, men det kan behöva justeras utifrån hundens behov.

Typ av foder

Vilken sorts mat din hund ska äta du och veterinären tillsammans. Det finns speciella fodersorter för just hunddiabetiker. Det är viktigt att hunden inte får snabba kolhydrater som t.ex. ris, kokt potatis, godis som innehåller socker, osv. Om du vill belöna hunden med något gott under dagen t.ex. vid träning kan du ge den lite av det foder den ska äta eller något gott som har lågt glykemisktindex.

Det finns studier som visar att foder som innehåller mycket fibrer ger stabilare blodsockernivå. Nackdelar med sådana foder kan dock vara att magra hundar får svårt att gå upp i vikt.

En del veterinärer som är specialiserade på diabetes anser att man tillsammans med torrfodret ska ge hunden rent kött. Detta gör då att kolhydratnivån minskar.

Om du vill ändra din hunds diet bör du rådgöra med din veterinär.

Vad kostar behandlingen?

Hur mycket det kommer att kosta beror mycket på hur ofta ni kommer att behöva besöka veterinären. En del hundägare lär sig ta blodprover själva i hemmet vilket kan minska antalet veterinärbesök. Vissa hundar är lättare att behandla än andra vilket också påverkar antalet turer till veterinären. Här är en uppskattning av kostnader som kan uppstå. Om du har hunden veterinärvårdsförsäkrad så brukar den försäkringen täcka en hel del av veterinärkostnaderna. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad din hunds försäkring täcker.

Behandling

Kostnad

Insulin

100-200 kr i månaden för en 15 kg hund

Sprutor

100 st ca 250 kr

Blodsockermätare

ca 100 kr startpaket

Stickor till blodsockermätare

ca 7 kr per sticka

Urinstickor

ca 2,50 kr per sticka

Dextrosol

ca 10 kr

Veterinärbesök (återbesök)

600-1200 kr

Kastration av tik

5000-10000 kr

Insulininställning på djursjukhus

3000-8000 kr

Specialfoder

ca 600 kr/15 kg foder

Insulin

100-200 kr i månaden för en 15 kg hund

Obs! Dessa kostnader är ungefärliga.

Komplikationer och följdsjukdomar

Insulinkänning

Då en diabetiker som insulinbehandlas får onormalt lågt blodsocker kallas det för insulinkänning.
I detta läge är det mycket farligt att ge hunden mer insulin!

Hur vet man att hunden har för lågt blodsocker?

Dessa symtom kan tyda på att hunden har insulinkänning:

 • Svaghet

 • Oro

 • Obeslutsamhet

 • Vinglighet

 • Darrighet

 • Mindre kontaktbar

 • Kramper

 • Medvetslöshet

Detta kan bero på:

 • Att hunden får för mycket insulin

 • Att hunden ätit för lite eller kräkts upp maten

 • Att hunden motionerat för mycket

Åtgärder om du misstänker insulinkänning:

 • Ge hunden 1 tablett Dextrosol per 5 kg kroppsvikt.

 • Om hunden är så dålig att den inte kan svälja, gnugga Dextrosol mot munslemhinnan.

 • Om inte hunden piggnar till inom ett par minuter, kontakta veterinär.

 • Om hunden piggnar till hemma, se då till att den äter ett vanligt mål mat så snart som möjligt. Dextrosolets effekt sitter bara i ca 1 timme och risken finns att hunden drabbas av en ny känning om den inte äter ett riktigt mål mat.

 • Kontakta din veterinär för att eventuellt sänka insulindosen.

Dessa situationer är ovanliga men det är viktigt att du som hundägare är uppmärksam på din hunds signaler och alltid har dextrosol med dig då du är ute med hunden.

Katarakt/Linsgrumling

Det är vanligt att hundar med diabetes utvecklar linsgrumling, katarakt (kallas även grå starr). Katarakt beror på att vid hög blodsockernivå omvandlas en del blodsocker till sorbitol. Sorbitol ansamlas i linsen och drar till sig vatten vilket gör att linsen sväller och blir ogenomskinlig. Då linsen blir grumlig så ser hunden sämre. Detta försvinner inte även om blodsockernivån sänks.

Om hunden blivit blind så finns det en operation som innebär att den grumliga linsmassan ersätts med en syntetisk lins.

En hund med nedsatt syn kan leva ett fullvärdigt liv, men det kräver lite mer av ägaren. Här är några tips till ägare med hundar som har nedsatt syn:

 • Prata mycket med din hund, berätta till exempel när du ska gå hemifrån.

 • Lägg ut mattor som gångar hemma så att hunden kan känna igen underlaget.

 • Låt hunden försöka själv med det den vill göra.

 • Undvik att flytta om möbler.

Vad har hunden för livskvalitet när den fått diabetes?

En hund som har fått diagnosen diabetes och står under insulinbehandling, får rätt foder och lagom med motion kan leva ett fullvärdigt liv och bli lika gamla som friska hundar. Det är inte lika vanligt med komplikationer hos hundar med diabetes som hos människor, detta kan eventuellt bero på att hundar inte har samma livslängd som oss.

Källa: http://hunddiabetes.slu.se/

_**/Mvh Anne
**~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
_Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

 • Redigerat 2020-11-06, 13:39 av flocken
Annons:
Karin20
2009-09-01, 22:42
#1

Intressant artikel

//Karin

AnneN
2009-09-01, 22:50
#2

#1 Tack Glad

_**/Mvh Anne
**~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
_Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Upp till toppen
Annons: