Annons:
Etiketterdiabetestyp-1
Läst 7974 ggr
Anki62
2010-10-02, 22:16

Gastric by pass

Hejsan!!!

skulle gärna vilja komma i kontakt med någon som har Diabetes , som har gjort en s.k gastric by pass, hur har det funkat för er ???….skriv och berätta vill veta allt !!!

Anki

Annons:
Inkanyezi
2010-10-05, 14:44
#1

Det finns massor av såna postningar på diabetesforum, men glest med ettor.

Min tolkning är att resultaten är jämförbara med vad man uppnår genom att äta lågkolhydratkost, och min slutsats är att man bör pröva det innan man gör GBP. Jag känner några GBP-opererade, där resultatet är mindre lysande än det som speglas i Diabetesförbundets hemsida. Min misstanke är att vittnesmålen kan vara filtrerade där.

Lågkolhydrat med ökad fettandel, LCHF, är ett bra sätt att minska behovet av insulin och få jämnare blodsocker. Man ska dock inte missuppfatta LCHF till att det handlar om väldigt stora mängder fett. Det är andelen fett i kosten som ska vara hög, omkring tre fjärdedelar av energin, och andelen kolhydrater som ska vara så låg som är praktiskt möjligt. Viktmässigt är det ungefär hälften så mycket fett man behöver tillsätta, som kolhydraterna man har tagit bort. Volymmässigt är skillnaden ännu större; ett par potatisar svarar mot en klick smör.

Också protein, som är livsnödvändigt, ger effekter som kolhydrater, så som etta kan man inte räkna med att någonsin slippa insulin, men med rätt kost kan man minska behovet kraftigt, och eftersom insulin hämmar fettbränning och i stället stöder inlagring av fett, kommer den som tar insulin lätt att bli fetare med tiden. När man har högre andel energi från fett och begränsar intaget av kolhydrater minskar insulinbehovet radikalt, och man kan gå ner i vikt.

Jag hoppas att du kan få svar på din ursprungliga fråga här, men kanske kolhydrater i fokus kan generera fler svar och möjligen också relevanta svar.

Om du tänker dig att minska mängden kolhydrater i kosten, är det viktigt att du följer efter med insulinet, för att inte drabbas av lågt socker. Det är viktigt att man själv kan styra doseringen när man behandlar sin sjukdom med diet.

Anki62
2010-10-10, 10:12
#2

Tack för ditt långa svar, ska kolla upp sidan med svar

Anki

Karin20
2010-10-10, 18:56
#3

Hej

På länken till Diabetesforum finns flera som har opererat sig och vad jag också läst mig till försvinner diabetesen momentant! Dvs på en gång.

Jag kan inte yttra mig, eftersom jag inte känner någon som opererat sig.

Däremot vet jag att om man inte äter blodsockerhöjande mat, dvs kolhydrater, försvinner också symptomen på diabetes. Och det tycker jag känns bättre än att göra en operation.

Dessutom går man ned i vikt samtidigt som man äter fantastisk god mat och inte svälter.

//Karin

Karin20
2010-10-13, 23:49
#4

Dr Dahlqvist har bara häromdagen ett blogginlägg om detta här

//Karin

Inkanyezi
2010-10-14, 13:02
#5

Jag har läst en del material på nätet med utvärderingar av statistik över GBP och dess inverkan på diabetes typ 2, och jag ser det som närmast skrämmande att mer än hälften av genomgångarna är ren propaganda för att göra bypassoperation, och att ingen av "undersökningarna" har kontrollgrupp.

Det är samma visa som för alla operationer; man redovisar inte kontrollgrupper som är relevanta. Ofta anges etiska skäl, men i det här fallet finns inga etiska skäl mot att behandla på annat sätt. Många aktörer hävdar att medoden "botar" diabetes, men de utvärderingar som har gjorts visar inte på att man skulle ha nått frihet från sjukdomen, utan bara att man i regel kan minska annan behandling och i bästa fall slippa mediciner; alltså precis samma utfall som man kan få med LCHF. Vad vi inte får veta är så klart hur metoden står om man jämför den med LCHF. Värt att notera är väl också att statistiken inte visar på bot, utan på statistisk minskning av medicineringen. Man kan alltså sänka sina doser när man har gjort GBP, på samma sätt som man också måste sänka doserna om man behandlar sjukdomen med kosten.

LCHF delar inte riskperspektivet med GBP. Än finns ingen rapport om någon som skulle ha blivit allvarligt sjuk eller dött efter att ha gått över till kost som är låg på kolhydrater och rik på fett. Mot bakgrunden av vad jag kan finna om GBP och diabetes är resultaten anekdotiska i samma mån som de som gäller LCHF, Det betyder inte att jag förringar resultaten, utan jag pekar på att man gör reklam för en invasiv metod som är potentiellt farlig, och undanhåller patienterna en metod som inte är invasiv och som inte har visat sig farlig.

Eftersom ingen riktig jämförande undersökning har gjorts och man också sopar de sämre resultaten under mattan när det gäller GBP, ser jag det som mycket vådligt att ge sig in på att försöka "bota" diabetes med GBP. Det finns lyckade exempel på GBP, men man sopar ständigt de misslyckade under mattan. Det finns folk som plågas hela livet efter en GBP, och för några av dem är det inte särskilt länge. Bland dödsorsakerna efter GBP ligger självmord betydligt högre än för genomsnittet och också högre än för en obehandlad kontrollgrupp med samma kriterier som inte opereras. En av de vanligaste biverkningarna är depression, och den kan ju hänga ihop med ökningen av dödlighet, som vid en utvärdering visade på en ökning av 4700% jämfört med icke opererade kraftigt överviktiga under en överblickbar tidsperiod.

Så det är ett högt spel, och jag tycker att läkarna och deras företag som gör reklam för att man ska göra magoperationer är ute på mycket djupt vatten. Det finns absolut ingenting som talar emot LCHF; det enda motargumentet som har någon tyngd är att det inte är tillräckligt dokumenterat. Man kan fråga sig varför.

Upp till toppen
Annons: