Annons:
Etiketterdiabetestyp-2
Läst 4873 ggr
PerH
2010-01-27, 15:09

Alla med typ 2-diabetes måste statinbehandlas

I Dagens medicin med följande rubrik

Läkarna - "nickedockor"

"Landstingens experter har ofullständiga kunskaper om sambandet diabetes och kolesterol. Dessutom underskattas riskerna för biverkningar av statinbehandling, anser Uffe Ravnskov."

Själv blev jag nyligen diagnostiserad som kostbehandlad typ2 utan förskrivning av metformin. Det läkaren dock propsade på var att förskriva mig statiner på ett kolesterol som var lite högre än 4,5 mmol/l.

Jag avböjde och hänvisade till docent Ravnskov

Dahlqvist har publicerat detta tidigare ett brev från en läkare.

Har ni råkat ut för detsamma och blivit förskrivna statiner.

Annons:
Karin20
2010-01-27, 21:18
#1

Kanonbra artikel av Uffe Ravnskov. Alla som funderar kring kolestrolet måste läsa!

Min doktor har aldrig pratat om statiner, faktiskt. Peppar.peppar

//Karin

PerH
2010-02-15, 18:21
#2

#0

Kopplar vidare till detta med statinförskrivning till diabetiker.

Denna Drive med kolesterolsänkare som utgår från Socialstryrelsen, att diabetiker ovillkorligt skall förskrivas stainer i alla lägen, allt annat är tjänstefel från läkarens sida.

Läser en artikel skriven av

Sven Erik Nordin Publicerad: 2009-03-08

denna artikel leder vidare till

Kolesterolsänkande läkemedel riskerar att förvärra grundorsaken till typ 2-diabetes. Nya rön visar att bara en liten minskning av kolesterolet halverar förmågan hos de insulinbildande cellerna att fungera normalt

Forskare vid Lunds Universitet har nu visat, att blott en liten sänkning av kolesterolhalten medför en reducering av förmågan hos kroppens betacellers förmåga att frisätta insulin med upp till 50 %! Diabetikerns grundpro­blem är alltså för litet insulin (förenklat), och man ger medicin som halverar krop­pens egen förmåga att få fram insulin!

"När betacellerna sedan tillförs kolesterol får de tillbaka sin förmåga att bilda insulin"

Häpp

Karin20
2010-02-28, 17:11
#3

Det verkar oerhört motsägelsefullt och hit och dit med vad man vet, tror och teoretiserar om.

Becel, eller Unilever, gick ju ut i somras och testade folks kolesterolnivåer och påstod att alla som hade över 5 skulle äta Becel.

Se http://www.kostdoktorn.se/becel-lurar-friska-att-ata-industrifett

Hans diagram där visar på kvinnor och att t o m hälften av alla över 30 har ett kolestrolvärde över 5 och efter 60 har 90% över 5. Och detta är förmodligen helt normalt.

Vad händer om vår kropp inte tillverkar det fettskapande hormonet insulin? Blir vi smalare då? Ja, kanske? Men i långa loppet dör vi pga alla inflammationer och skador ett högt blodsocker ger.

Det finns ju exempel få unga tjejer med diabets typ 1 som låter bli sina sprutor för att banta!

Sen tycker jag att 4,5 är väl inte något att säga om!

//Karin

PerH
2010-03-01, 20:00
#4

#2

Karin20

Kanske slarvigt av mig, det gällde en djurstudie, upptäckten som gjordes vid Lunds universitets Diabetescenter (LUDC) Citat Sydsvenskan.se 12 januari 2009

Statinerna som insulinsänkare för Typ2 men gällde även T1 .

T2 med för mycket insulin kanske skulle kunna banta mer framgångsrikt med statiner om Lunds universitets Diabetescenter har rätt i sin hypotesFlört under förutsättning att man är restriktiv med sockerkedjorna, skall tilläggas, LCHF eller stenålderskost.

"Kolesterolsänkande läkemedel riskerar att förvärra grundorsaken till typ 2-diabetes. Nya rön visar att bara en liten minskning av kolesterolet halverar förmågan hos de insulinbildande cellerna att fungera normalt…..                                                      Upptäckten har gjorts vid Lunds universitets Diabetescenter (LUDC). Den har betydelse för i stort sett alla patienter med diabetes eftersom de, oavsett kolesterolnivå, behandlas med kolesterolsänkande mediciner. Medicinerna ges för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar……

De insulinbildande betacellerna måste ha kolesterol för att fungera normalt. Det är en viktig del av ytan på insulincellerna. Utan kolesterol kan inte insulinet frigöras från cellen som svar på att blodsockret stiger. Forskarna vid LUDC visar att det räcker med en blygsam sänkning för att rubba balansen….

Resultaten är entydiga. När betacellerna sedan tillförs kolesterol får de tillbaka sin förmåga att bilda insulin…." se artikel länken ovan.

Karin20
2010-03-06, 17:01
#5

Svar från Jörgen Vesti Nielsen, som är läkare och bl a ansvarig för den s k Karlshamnsstudien

Statinerna ökar insulinresistensen, dosrelaterad. För folk som går över till lågkolhydratdiet är det ibland nödvändigt att ta bort statin eftersom de annars inte får någon viktreduktion. Statiner motverkar alltså effekten av dieten. Att statinerna också hämmar betacellernas insulinproduktion är inte särskild bra. Statiner kan ge diabetes.

Jörgen

//Karin

Karin20
2010-03-06, 17:03
#6

Och ytterligare ett svar:

Varför har diabetiker för mycket insulin som snurrar runt för länge?

Kolhydrater kan njutas med måtta (5-10 g per gång) för att inte vara toxiska. P-glukos på över 30 brukar vara dödligt, ju högre P-glukos desta dödligare. (Jag vet att vissa diabetiker kan tåla uppåt 40 mM i P-glukos och ändå överleva)

Vi har normalt (70 kg människa) 3-6 i P-glukos och därmed 3-6 gram glukos i blodet. Allt tillfört glukos måste stuvas undan på olika sätt för att inte skada kroppen

Så fort vi får i oss kolhydrater så stiger P-glukos. Insulin stänger av lipolysen eftersom den genererar AcCoA. För att få ned glukosmängden i blodet bryts glukos ned till AcCoA och förbränns i mitokondrierna. Då kan kroppen inte tolerera att en avstängningsbar alternativ AcCoA-källa producerar AcCoA, all förbränningskapacitet måste prioriteras att bränna AcCoA från glukos för att snarast möjligt avgifta kroppen från sockeröverskottet.

Då nu förbränning via mitokondrier inte räcker börjar levern att aggregera AcCoA till mättat fett och glukos undandras från blodbanan. Men inte heller detta räcker alltid, så då måste vi trycka in glukos till alla celler med hjälp av insulin. Eftersom varje glukosmolekyl är omgiven av 190 vattenmolekyler kan en cell inte ta upp så mycket glukos med åtföljande vatten, den skulle sprängas volymsmässigt. Då drar cellen in insulinreceptorerna som skyddsmekanism och vi kallar det insulinresistens.

På grund av "insulinresistensen" så sprutar vi mer insulin vilket gör att insulin ligger högt och vägrar sjunka, bland annat beroende på att insulinmolekylen är förändrad så att IDE (insulin Degrading Enzyme) inte fungerar som den ska. Och för att blodsockret inte ska sjunka för mycket så stoppar en diabetiker i sig mer kolhydrater med ännu mer insulinbehov och viktuppgång som följd. Rundgång kallas det visst.

Lägg sedan till statiner så minskar den egna insulinproduktionen (som hos diabetiker är otillräcklig) ännu mer. Coenzym Q10, som finns i mitokondrierna och är nödvändiga för att bränna AcCoA i mitokondrierna minskar. Du blir sjukare. Statiner ökar symtomen på diabetes, kräver mer insulin som ökar vikten. Så statiner är ett bra viktökningsmedel

Fruktos mäter vi inte och fruktosen måste avgiftas i levern och gör ännu mer fett.

Så kolhydrater är en belastning för kroppen. Statiner förvärrar kolhydraternas giftighet.

Vänligen
Björn

//Karin

Annons:
annagurravg
2010-04-29, 03:29
#7

Så ska man äta statiner eller inte som typ 2 diabetiker?

Jag har ätit LCHF i 16 dagar jag tog 55 enheter Novomix morgon och kväll. Mitt Hba1c (visst heter det så?) ligger på 8,8. Metformin kan jag inte äta då jag blir så dålig i magen. Jag har under fått lov att sänka mitt insulin till 10 enheter morgon och kväll för att inte ligga för lågt i bs. Jag ligger nu på mellan 5 och 9 om jag inte äter något med kolhydrater. Idag fick jag skäll av min läkare att jag inte på eget bevåg skulle sänka insulinet på det viset.

Hur ska man veta hur man ska göra?

Innan jag började med LCHF så kunde jag ligga på 14 i bs på morgonen. Nu ligger jag runt 6-7

Karin20
2010-05-02, 18:22
#8

Det är jättesvårt att veta hur man ska göra, men man bör väl först och främst försöka tänka själv och känna efter hur man mår. Om man äter LCHF får man inte så högt bs och kan ju därför rimligtvis inte behöva lika mycket insulin som om man äter socker = kolhydrater. Och att hamna för lågt är ju inte så bra…

Samma sak med statiner, Jag äter inga statiner och skulle inte ens drömma om att äta Becel. Jag tror att mitt kolesterolvärde är vad det ska vara.

//Karin

Zepp
2010-05-07, 22:12
#9

Anledningen som jag förstår den är att diabetiker har högt blodsocker och därmed så får de mer glykoliserat lipoprotein.. och detta kan inte kroppen använda utan det lagras in i kärlväggen där det såsmåningom tas omhand av macrofager!

Får processen fortsätta ohämmat leder det till plack som i sin tur leder till arteroskleros!

Man har alltså två alternativ.. låga glukoshalter eller låga blodfetter.. om bägge är höga finns förhöjd risk för åderförkalkning!

Det mest optimala torde vara lågkolhydratkost som regel leder till både lägre blodsocker och lägre halter av LDL!!

Det superoptimala borde vara att äta mat med näring och som leder till mer normala blodvärden överlag och slippa onödigt medecinerande!!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Upp till toppen
Annons: